head

PROGRAM


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 18 października 2019 roku
14.30–14.40
Powitanie i otwarcie konferencji

Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, dr hab. n. med. Filip M. Szymański

Przewodniczący SFSN PTK: dr hab. n. med. Filip M. Szymański, Przewodniczący Elekt SFSN PTK: dr n. med. Iwona Gorczyca

  14.40–15.55
  Sesja I. Nie tylko lipidologia: jak definiować pod koniec 2019 roku — normotonię, normoglikemię, normotrombozę, normokardia
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

  Sesja pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

   14.40–14.55Normotonia
   prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
   14.55–15.10Normoglikemia
   dr n. med. Iwona Gorczyca
   15.10–15.25Normotromboza
   dr n. med. Marcin Barylski
   15.25–15.40Normokardia
   dr hab. n. med. Filip M. Szymański
   15.40–15.55Brak ognisk zapalnych i parametrów zapalenia — „normoinflamia” ?
   dr n. med. Marcin Wełnicki
   15.55–16.25Przerwa na kawę
   16.25–16.55
   Sesja satelitarna firmy Sandoz
   Nowe polskie wytyczne postępowania w chorobie tętnic kończyn dolnych — intensyfikacja statynoterapii czy terapia łączona? Co robić w gabinecie praktyka?

   Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański
    16.55–18.15
    Sesja II. Zaburzenia gospodarki lipidowej — jak zdefiniować i leczyć według III Deklaracji Sopockiej… — odpowiadają Prezesi SFSN PTK.

    Przewodniczący: Redaktor Naczelna czasopisma „Folia Cardiologica”: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

    Sesja pod patronatem czasopisma „Folia Cardiologica”

     16.55–17.10Grupę niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego
     prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
     17.10–17.25Grupę średniego ryzyka sercowo-naczyniowego
     dr n. med. Iwona Gorczyca
     17.25–17.40Grupę wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego
     dr n. med. Marcin Barylski
     17.40–17.55Grupę bardzo wysokiego sercowo-naczyniowego
     prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
     17.55–18.10Grupę ekstremalnie wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego
     dr hab. n. med. Filip M. Szymański
     18.10–18.15Podsumowanie sesji
     prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
     18.15–18.25Walne zebranie SFSN PTK — I termin
     18.25–18.35Walne zebranie SFSN PTK — II termin
     Sobota, 19 października 2019 roku
     08.30–09.15
     Sesja III. Poranne porady eksperta. Dlaczego nie lubię słowa „dieta”

     Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Naruszewicz

      09.15–10.30
      Sesja IV. Bohaterowie drugiego planu — ważne leki lub interesujące związki o działaniu hipolipemizującym — w opinii członków Zarządu SFSN PTK

      Przewodniczący: dr n. med. Marcin Barylski, dr n. med. Anna E. Płatek

      Sesja pod patronatem SFSN PTK

       09.15–09.30Bergamota
       dr n. med. Anna E. Płatek
       09.30–09.45Monakolina
       dr n. med. Agnieszka Mickiewicz
       09.45–10.00Kwas bempediowy
       prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
       10.00–10.15Fenofibrat
       dr n. med. Daniel Śliż
       10.15–10.30Ezetimib
       dr n. med. Radosław Bartkowiak
       10.30–11.00
       Sesja satelitarna firmy SERVIER

       Trójki hybrydowe = nadciśnienie tętnicze

       prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

       Dwójki hybrydowe = przewlekłe zespoły wieńcowe

       prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

        11.00–11.10Przerwa na kawę
        11.10–11.40
        Sesja satelitarna firmy Mylan
        Ryzykometr w opiece nad pacjentem z dyslipidemią — dlaczego warto korzystać?

        Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański
         11.40–11.50Przerwa
         11.50–12.50
         Sesja V. Hipercholesterolemia rodzinna — sesja referencyjnego ośrodka

         Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, dr n. med. Krzysztof Chlebus

          11.50–12.05Profil kliniczny polskich pacjentów z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej — doświadczenia z Narodowego Programu Zdrowia
          dr n. med. Krzysztof Chlebus
          12.05–12.20Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci z hipercholesterolemią rodzinną — doświadczenia własne
          prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, dr n. med. Agnieszka Brandt
          12.20–12.35Podłoże molekularne hipercholesterolemii rodzinnej
          dr hab. n. med. Bartosz Wasąg
          12.35–12.50Edukacja żywieniowa jako metoda wspierająca leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
          dr hab. n. med. Zdzisław Kochan, mgr Natalia Szupryczyńska
          12.50–13.50
          Sesja satelitarna firmy Sanofi
          Czy już dzisiaj możemy leczyć pacjentów z zaburzeniami lipidowymi zgodnie z nowymi wytycznymi ESC/EAS 2019 — perspektywa polska?
          Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

          1. Inhibitory PCSK9 — leki, które wywarły wpływ na nowe wytyczne lipidowe ESC/EAS 2019?
          prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

          2. Inhibitory PCSK9 u kogo dzisiaj można je zastosować w Polsce?
          prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

          3. Czy możliwe jest osiągnięcie nowych celów lipidowych ESC/EAS 2019 u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną w praktyce klinicznej w Polsce?
          prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

          Dyskusja: Kogo już dzisiaj chciałabym/chciałbym leczyć z zastosowaniem PCSK9i?

           13.50–14.05Przerwa
           14.05–15.25
           Sesja VI. Wytyczne europejskie leczenia dyslipidemii 2019 — popatrzmy krytycznie
           Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
            14.05–14.25Najważniejsze różnice wytyczne ESC Dyslipidemia 2016 vs. 2019
            prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
            14.25–14.45Wytyczne ESC Dyslipidemia 2019 a III Deklaracja Sopocka
            dr hab. n. med. Filip M. Szymański
            14.45–15.05Czego mi najbardziej zabrakło w wytycznych ESC Dyslipidemia 2019?
            dr n. med. Iwona Gorczyca
            15.05–15.25Wytyczne ESC Dyslipidemia 2019 — co zmienię w postępowaniu lekarza praktyka?
            dr n. med. Katarzyna Starzyk
            15.25–15.55
            Sesja satelitarna firmy KRKA
            Indywidualizacja leczenia hipolipemizującego na podstawie najnowszych wytycznych

            Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański
             15.55–16.25Przerwa na lunch
             16.25–16.55
             Sesja satelitarna firmy Amgen
             Ewolokumab — jak najnowsze doniesienia naukowe zmienią praktykę kliniczną w leczeniu pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem sercowo – naczyniowym

             Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
              16.55–18.25
              Sesja VII. Czy u pacjenta przyjmującego statyny należy zawsze dołączyć…
              Przewodniczący: Redaktor Naczelna czasopisma „Folia Cardiologica”: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
               16.55–17.10Dietę
               lek. Anna Ryś-Czaporowska
               17.10–17.25Sport
               dr n. med. Daniel Śliż
               17.25–17.40Żywność funkcjonalną
               dr n. med. Marcin Barylski
               17.40–17.55Kwasy omega-3
               lek. Anna Ryś-Czaporowska
               17.55–18.10Witaminę D
               dr n. med. Agnieszka Mickiewicz
               18.10–18.25Koenzym Q10
               dr hab. n. med. Filip M. Szymański
               Niedziela, 20 października 2019 roku
               09.00–10.00
               Sesja VIII. Sesja podsumowująca CARDIOLPID 2019 — w kierunku IV Deklaracji Sopockiej SFSN PTK w przyszłości
               Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański, dr n. med. Iwona Gorczyca
                09.00–09.30Co bym aktualnie zmienił w III Deklaracji Sopockiej?
                dr hab. n. med. Filip M. Szymański
                09.30–09.45Gdzie należy promować Deklarację Sopocką?
                prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
                09.45–10.00Jak Deklaracja Sopocka przekłada się na codzienną opiekę nad chorymi?
                prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
                10.00–10.15Przerwa na kawę
                10.15–11.15
                Sesja IX. Frakcje lipidowe przyszłości… Stawiam na… Spojrzenie po roku
                Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, dr n. med. Marcin Barylski
                 10.15–10.30Apo B
                 dr n. med. Anna E. Płatek
                 10.30–10.45Lipoproteina (a)
                 dr n. med. Agnieszka Mickiewicz
                 10.45–11.00Non-HDL-cholesterol
                 dr n. med. Marcin Barylski
                 11.00–11.15Nowa klasyfikacja cząsteczek HDL
                 dr n. med. Marcin Wełnicki
                 11.15–12.00
                 Sesja X. CARDIOLPID 2019 — podsumowanie
                 Przewodniczący: Redaktor Naczelna czasopisma „Folia Cardiologica”: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, dr hab. n. med. Filip M. Szymański
                  11.15–11.30Panel wykładowców
                  11.30–11.45Pytania uczestników
                  11.45–12.00Co zaplanować na CARDIOLIPID 2020?
                  Piątek, 18 października 2019 roku
                  14.30–14.40
                  Powitanie i otwarcie konferencji

                  Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, dr hab. n. med. Filip M. Szymański

                  Przewodniczący SFSN PTK: dr hab. n. med. Filip M. Szymański, Przewodniczący Elekt SFSN PTK: dr n. med. Iwona Gorczyca

                   14.40–15.55
                   Sesja I. Nie tylko lipidologia: jak definiować pod koniec 2019 roku — normotonię, normoglikemię, normotrombozę, normokardia
                   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

                   Sesja pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

                    14.40–14.55
                    Normotonia
                    prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
                    14.55–15.10
                    Normoglikemia
                    dr n. med. Iwona Gorczyca
                    15.10–15.25
                    Normotromboza
                    dr n. med. Marcin Barylski
                    15.25–15.40
                    Normokardia
                    dr hab. n. med. Filip M. Szymański
                    15.40–15.55
                    Brak ognisk zapalnych i parametrów zapalenia — „normoinflamia” ?
                    dr n. med. Marcin Wełnicki
                    15.55–16.25
                    Przerwa na kawę
                    16.25–16.55
                    Sesja satelitarna firmy Sandoz
                    Nowe polskie wytyczne postępowania w chorobie tętnic kończyn dolnych — intensyfikacja statynoterapii czy terapia łączona? Co robić w gabinecie praktyka?

                    Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański
                     16.55–18.15
                     Sesja II. Zaburzenia gospodarki lipidowej — jak zdefiniować i leczyć według III Deklaracji Sopockiej… — odpowiadają Prezesi SFSN PTK.

                     Przewodniczący: Redaktor Naczelna czasopisma „Folia Cardiologica”: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

                     Sesja pod patronatem czasopisma „Folia Cardiologica”

                      16.55–17.10
                      Grupę niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego
                      prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
                      17.10–17.25
                      Grupę średniego ryzyka sercowo-naczyniowego
                      dr n. med. Iwona Gorczyca
                      17.25–17.40
                      Grupę wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego
                      dr n. med. Marcin Barylski
                      17.40–17.55
                      Grupę bardzo wysokiego sercowo-naczyniowego
                      prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
                      17.55–18.10
                      Grupę ekstremalnie wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego
                      dr hab. n. med. Filip M. Szymański
                      18.10–18.15
                      Podsumowanie sesji
                      prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
                      18.15–18.25
                      Walne zebranie SFSN PTK — I termin
                      18.25–18.35
                      Walne zebranie SFSN PTK — II termin
                      Sobota, 19 października 2019 roku
                      08.30–09.15
                      Sesja III. Poranne porady eksperta. Dlaczego nie lubię słowa „dieta”

                      Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Naruszewicz

                       09.15–10.30
                       Sesja IV. Bohaterowie drugiego planu — ważne leki lub interesujące związki o działaniu hipolipemizującym — w opinii członków Zarządu SFSN PTK

                       Przewodniczący: dr n. med. Marcin Barylski, dr n. med. Anna E. Płatek

                       Sesja pod patronatem SFSN PTK

                        09.15–09.30
                        Bergamota
                        dr n. med. Anna E. Płatek
                        09.30–09.45
                        Monakolina
                        dr n. med. Agnieszka Mickiewicz
                        09.45–10.00
                        Kwas bempediowy
                        prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
                        10.00–10.15
                        Fenofibrat
                        dr n. med. Daniel Śliż
                        10.15–10.30
                        Ezetimib
                        dr n. med. Radosław Bartkowiak
                        10.30–11.00
                        Sesja satelitarna firmy SERVIER

                        Trójki hybrydowe = nadciśnienie tętnicze

                        prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

                        Dwójki hybrydowe = przewlekłe zespoły wieńcowe

                        prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

                         11.00–11.10
                         Przerwa na kawę
                         11.10–11.40
                         Sesja satelitarna firmy Mylan
                         Ryzykometr w opiece nad pacjentem z dyslipidemią — dlaczego warto korzystać?

                         Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański
                          11.40–11.50
                          Przerwa
                          11.50–12.50
                          Sesja V. Hipercholesterolemia rodzinna — sesja referencyjnego ośrodka

                          Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, dr n. med. Krzysztof Chlebus

                           11.50–12.05
                           Profil kliniczny polskich pacjentów z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej — doświadczenia z Narodowego Programu Zdrowia
                           dr n. med. Krzysztof Chlebus
                           12.05–12.20
                           Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci z hipercholesterolemią rodzinną — doświadczenia własne
                           prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, dr n. med. Agnieszka Brandt
                           12.20–12.35
                           Podłoże molekularne hipercholesterolemii rodzinnej
                           dr hab. n. med. Bartosz Wasąg
                           12.35–12.50
                           Edukacja żywieniowa jako metoda wspierająca leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
                           dr hab. n. med. Zdzisław Kochan, mgr Natalia Szupryczyńska
                           12.50–13.50
                           Sesja satelitarna firmy Sanofi
                           Czy już dzisiaj możemy leczyć pacjentów z zaburzeniami lipidowymi zgodnie z nowymi wytycznymi ESC/EAS 2019 — perspektywa polska?
                           Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

                           1. Inhibitory PCSK9 — leki, które wywarły wpływ na nowe wytyczne lipidowe ESC/EAS 2019?
                           prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

                           2. Inhibitory PCSK9 u kogo dzisiaj można je zastosować w Polsce?
                           prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

                           3. Czy możliwe jest osiągnięcie nowych celów lipidowych ESC/EAS 2019 u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną w praktyce klinicznej w Polsce?
                           prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

                           Dyskusja: Kogo już dzisiaj chciałabym/chciałbym leczyć z zastosowaniem PCSK9i?

                            13.50–14.05
                            Przerwa
                            14.05–15.25
                            Sesja VI. Wytyczne europejskie leczenia dyslipidemii 2019 — popatrzmy krytycznie
                            Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
                             14.05–14.25
                             Najważniejsze różnice wytyczne ESC Dyslipidemia 2016 vs. 2019
                             prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
                             14.25–14.45
                             Wytyczne ESC Dyslipidemia 2019 a III Deklaracja Sopocka
                             dr hab. n. med. Filip M. Szymański
                             14.45–15.05
                             Czego mi najbardziej zabrakło w wytycznych ESC Dyslipidemia 2019?
                             dr n. med. Iwona Gorczyca
                             15.05–15.25
                             Wytyczne ESC Dyslipidemia 2019 — co zmienię w postępowaniu lekarza praktyka?
                             dr n. med. Katarzyna Starzyk
                             15.25–15.55
                             Sesja satelitarna firmy KRKA
                             Indywidualizacja leczenia hipolipemizującego na podstawie najnowszych wytycznych

                             Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański
                              15.55–16.25
                              Przerwa na lunch
                              16.25–16.55
                              Sesja satelitarna firmy Amgen
                              Ewolokumab — jak najnowsze doniesienia naukowe zmienią praktykę kliniczną w leczeniu pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem sercowo – naczyniowym

                              Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
                               16.55–18.25
                               Sesja VII. Czy u pacjenta przyjmującego statyny należy zawsze dołączyć…
                               Przewodniczący: Redaktor Naczelna czasopisma „Folia Cardiologica”: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
                                16.55–17.10
                                Dietę
                                lek. Anna Ryś-Czaporowska
                                17.10–17.25
                                Sport
                                dr n. med. Daniel Śliż
                                17.25–17.40
                                Żywność funkcjonalną
                                dr n. med. Marcin Barylski
                                17.40–17.55
                                Kwasy omega-3
                                lek. Anna Ryś-Czaporowska
                                17.55–18.10
                                Witaminę D
                                dr n. med. Agnieszka Mickiewicz
                                18.10–18.25
                                Koenzym Q10
                                dr hab. n. med. Filip M. Szymański
                                Niedziela, 20 października 2019 roku
                                09.00–10.00
                                Sesja VIII. Sesja podsumowująca CARDIOLPID 2019 — w kierunku IV Deklaracji Sopockiej SFSN PTK w przyszłości
                                Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański, dr n. med. Iwona Gorczyca
                                 09.00–09.30
                                 Co bym aktualnie zmienił w III Deklaracji Sopockiej?
                                 dr hab. n. med. Filip M. Szymański
                                 09.30–09.45
                                 Gdzie należy promować Deklarację Sopocką?
                                 prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
                                 09.45–10.00
                                 Jak Deklaracja Sopocka przekłada się na codzienną opiekę nad chorymi?
                                 prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
                                 10.00–10.15
                                 Przerwa na kawę
                                 10.15–11.15
                                 Sesja IX. Frakcje lipidowe przyszłości… Stawiam na… Spojrzenie po roku
                                 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, dr n. med. Marcin Barylski
                                  10.15–10.30
                                  Apo B
                                  dr n. med. Anna E. Płatek
                                  10.30–10.45
                                  Lipoproteina (a)
                                  dr n. med. Agnieszka Mickiewicz
                                  10.45–11.00
                                  Non-HDL-cholesterol
                                  dr n. med. Marcin Barylski
                                  11.00–11.15
                                  Nowa klasyfikacja cząsteczek HDL
                                  dr n. med. Marcin Wełnicki
                                  11.15–12.00
                                  Sesja X. CARDIOLPID 2019 — podsumowanie
                                  Przewodniczący: Redaktor Naczelna czasopisma „Folia Cardiologica”: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, dr hab. n. med. Filip M. Szymański
                                   11.15–11.30
                                   Panel wykładowców
                                   11.30–11.45
                                   Pytania uczestników
                                   11.45–12.00
                                   Co zaplanować na CARDIOLIPID 2020?

                                   Organizator:

                                   Via Medica

                                   Patronat medialny:

                                   Via Medica

                                   Partner:

                                   Via Medica

                                    

                                   Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                                   Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

                                   Copyright © 2019 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica